Hủy

Licogi Tin tức

LICOGI 16 vượt vũ môn

LICOGI 16 vượt vũ môn

Trong năm nay, LICOGI 16 có nhiều khả năng đạt mục tiêu lợi nhuận ròng 45 tỉ đồng.

  • 02/04/2013 - 09:48

    Thương hiệu đại gia: 10 năm xây, 1 năm phá

    Không dự báo được khó khăn, nhiều đại gia nhanh chóng đánh mất mình, trở thành kẻ yếu thế chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn. Điều đáng nói họ đã mất vị thế xây dựng trong cả chục năm qua chỉ trong 1 năm.