Hủy

Liên bộ Công thương Tài chính Tin tức

Giữ nguyên giá xăng dầu

Giữ nguyên giá xăng dầu

Liên Bộ quyết định giữ nguyên giá xăng dầu lần thứ 2 liên tiếp và điều chỉnh mức chi quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng này từ 15h00 hôm nay.