Hủy

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam Tin tức

Ai chịu giá điện cao?

Ai chịu giá điện cao?

Phải tính giá điện thế nào cho đúng khi phải cân bằng lợi ích người dân và phát triển ngành điện?