Hủy

LILAMA Tin tức

  • 09/04/2013 - 21:12

    Lịch sự kiện ngày 10/4

    Cổ phiếu QCG ra khỏi diện bị cảnh báo. Chủ tịch kiêm Giám đốc mua 500 nghìn cổ phiếu. PHR giao dịch không hưởng quyền cổ tức 15%.
  • 03/04/2013 - 20:43

    Lịch sự kiện ngày 4/4

    Cổ phiếu SJS, HAX, NVT bị tạm ngưng giao dịch. HAG giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.