Hủy

Lỗ quý IV Tin tức

  • 25/01/2013 - 08:19

    S27 lỗ năm thứ 2 liên tiếp

    Lỗ lũy kế của S27 là 21,8 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2012, vốn chủ sở hữu của S27 đã bị âm 4,14 tỷ đồng.