Hủy

Lọc dầu Long Sơn Tin tức

Tham vọng hóa dầu của SCG

Tham vọng hóa dầu của SCG

Trong tham vọng mở rộng tại thị trường ASEAN, SCG vẫn miệt mài thực hiện các thương vụ M&A ngày càng lớn hơn.