Hủy

Lọc dầu Tin tức

  • 29/01/2018 - 14:00

    Tham vọng hóa dầu của SCG

    Trong tham vọng mở rộng tại thị trường ASEAN, SCG vẫn miệt mài thực hiện các thương vụ M&A ngày càng lớn hơn.