Hủy

Lọc máu Tin tức

Chính quyền Ukraine “thay máu”

Chính quyền Ukraine “thay máu”

Tổng thống Ukraine vừa ký thông qua đạo luật thanh lọc bộ máy chính phủ. Đạo luật này được cho là sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1 triệu quan chức.