Hủy

Lộc xuân Kỷ Hợi Tin tức

Giá hồ tiêu lập kỷ lục

Giá hồ tiêu lập kỷ lục

Giá hồ tiêu đang thực sự gây choáng trên thị trường khi mấy ngày qua đã đạt trên 190 triệu đ/tấn (loại 1), cao nhất từ trước tới nay.