Hủy

Lời khen Tin tức

  • 29/01/2013 - 20:37

    Thị trường OTC ngày 29/1/2013

    Danameco tổng kết công tác thi đua năm 2012, lãi tăng hơn 335% so với cùng kỳ; tổng tài sản Gang thép Thái Nguyên 2012 đạt hơn 8.480 tỷ đồng.