Hủy

Lợi nhuận TPbank Tin tức

TPBank lên nhờ số

TPBank lên nhờ số

Đầu tư lớn cho công nghệ, TPBank đang có những trái ngọt đầu tư từ quản trị, tiết kiệm nguồn lực, hạn chế tổn thất.

  • 10/04/2015 - 16:43

    TPBank lãi 134 tỷ đồng trong quý I/2015

    Huy động vốn tăng gần 11%; tín dụng quý I tăng gần 5% và tăng 61% so cùng kỳ năm 2014. Nợ xấu tiếp tục được cải thiện, giảm xuống mức 0,99%.