Hủy

Lợi nhuận TPbank Tin tức

  • 25/10/2019 - 08:40

    TPBank lên nhờ số

    Đầu tư lớn cho công nghệ, TPBank đang có những trái ngọt đầu tư từ quản trị, tiết kiệm nguồn lực, hạn chế tổn thất.
  • 10/04/2015 - 16:43

    TPBank lãi 134 tỷ đồng trong quý I/2015

    Huy động vốn tăng gần 11%; tín dụng quý I tăng gần 5% và tăng 61% so cùng kỳ năm 2014. Nợ xấu tiếp tục được cải thiện, giảm xuống mức 0,99%.