Hủy

Lợi tức Tin tức

  • 11/05/2015 - 10:37

    PVD dự kiến trả cổ tức 30% năm 2014

    Năm 2015, dự kiến kế hoạch kinh doanh đều giảm so với năm 2014, chỉ số doanh thu và lợi nhuận lần lượt ở mức 13.500 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng.
  • 27/04/2015 - 13:25

    Vì sao Masan không chia cổ tức?

    ĐHĐCĐ Masan năm 2015 đã thông qua nội dung tờ trình về việc sẽ không chia cổ tức năm 2014 và sẽ không trả thù lao cho HĐQT cũng như BKS.