Hủy

Lối vào Tin tức

  • 11/04/2014 - 10:45

    PG Bank sáp nhập vào VietinBank

    Tỷ lệ hoán đổi 0,82 cổ phiếu PG Bank đổi lấy 1 cổ phiếu Vietinbank đang là tỷ lệ tham chiếu để đàm phán.