Hủy

Lotte Hotels & Resorts Tin tức

Những thương vụ M&A bất động sản thương mại

Những thương vụ M&A bất động sản thương mại

Trong 6 tháng đầu năm 2013, thị trường bất động sản Việt Nam đã chứng kiến một số giao dịch mua bán bất động sản, với bên mua là các nhà đầu tư ngoại. Thông qua các thương vụ mua bán hàng chục triệu USD cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam lại có sức hút trở lại với một số nhóm nhà đầu tư nước ngoài.