Hủy

Loup Ventures Tin tức

Kế hoạch B cho iPhone

Kế hoạch B cho iPhone

Chiếc iPhone đã sớm được Apple lên kế hoạch dự phòng, nhưng các nhà cung cấp linh kiện cho iPhone thì không.

XOR, XOR Việt Nam