Hủy

Luật đánh bạc Tin tức

Thiếu rõ ràng về sàn vàng

Thiếu rõ ràng về sàn vàng

"Việc cấm hay hạn chế kinh doanh phải do Chính phủ quy định. NHNN là cơ quan ngang bộ, không có thẩm quyền cấm kinh doanh."

Người Tiên Phong