Hủy

Luật Đất Đai Tin tức

  • 21/07/2014 - 14:22

    VAMC mua nợ hay mua thời gian?

    Điểm tựa duy nhất của VAMC là bán nợ cho nước ngoài đang bị chặn lại bởi quy định về sở hữu của Luật đất đai.
XOR, XOR Việt Nam