Hủy

Luật nhà ở Tin tức

  • 06/03/2014 - 06:41

    Những doanh nghiệp "ngoài vòng pháp luật"

    Đã quá thời hạn ngày 1/2/2014 để các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hết thời hạn hoạt động trong giấy phép phải đăng ký lại.
  • 14/02/2014 - 14:20

    Sắp chính thức đấu thầu qua mạng

    Tình trạng nhiều nhà thầu kém chất lượng nhưng vẫn thắng thầu do chào giá thấp sẽ được ngăn ngừa khi Luật đấu thầu mới có hiệu lực từ ngày 1-7-2014.