Hủy

Lương tối thiểu Tin tức

  • 10/03/2015 - 07:41

    Tăng lương cơ bản từ ngày 1/1/2016

    Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính tính toán cân đối ngân sách giai đoạn 2016- 2020, trong đó, nghiên cứu nguồn để điều chỉnh tiền lương.