Hủy

Luu dong Tin tức

  • 13/07/2021 - 11:10

    Sáng kiến tiêm chủng lưu động

    Israel đang đứng trước áp lực phải tiêm hết khoảng 300.000 mũi đầu tiên trước ngày 11.7 để đảm bảo những lô vaccine còn lại sẽ không bị hết hạn.