Hủy

Lý thành sinh Tin tức

Thanh tra dự án chung cư Nam Đô Complex

Từ 29/7, Thanh tra Bộ Xây Dựng sẽ thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng tại chung cư Nam Đô Complex- Trương Định.