Hủy

Mã ngành Tin tức

  • 26/04/2012 - 14:00

    Cuộc đua song mã giữa Apple và Samsung

    Apple, Samsung sử dụng những chiến lược khác nhau trong cuộc chiến giành thế thượng phong. Một bên dùng chiến lược chuyên sâu, bên kia dùng chiến lược quy mô.