Hủy

Ma Tin tức

Giải mã gen: Thị trường tỉ USD

Giải mã gen: Thị trường tỉ USD

Trong tương lai, theo Global Market Insights (Mỹ), riêng thị trường giải mã gen toàn cầu có thể đạt giá trị 31,8 tỉ USD vào năm 2027.

  • 19/05/2022 - 10:01

    Trí tuệ của sự tha thứ

    Con người đời thường của Đức Đạt Lai Lạt Ma, một lãnh tụ Phật giáo lỗi lạc của thế giới qua “góc quan sát” của một người bạn “nối khố”.
Người Tiên Phong