Hủy

Made in Korea Tin tức

Triết lý kinh doanh vị quốc

Triết lý kinh doanh vị quốc

Kể lại câu chuyện của Chung Ju Yung, người đã dây dựng nên một đế chế lớn thành công bậc nhất trên thế giới - Hyundai.