Hủy

Magbi Fund cổ đông lớn của Traphaco Tin tức

Diễn biến mới ở Traphaco

Diễn biến mới ở Traphaco

Hai cổ đông chiến lược mới gồm Magbi Fund Limited và Super Delta Pte.Ltd.T sẽ tác động thế nào đến Traphaco, công ty đông dược lớn nhất Việt Nam?