Hủy

Magbi Fund cổ đông lớn của Traphaco Tin tức

Diễn biến mới ở Traphaco

Diễn biến mới ở Traphaco

Hai cổ đông chiến lược mới gồm Magbi Fund Limited và Super Delta Pte.Ltd.T sẽ tác động thế nào đến Traphaco, công ty đông dược lớn nhất Việt Nam?

Người Tiên Phong