Hủy

Mai Tiến Dũng Tin tức

  • 18/08/2014 - 17:26

    Cho vay tín chấp, vừa làm vừa run

    Giải pháp đẩy mạnh cho vay tín chấp NHNN đưa ra là tốt nhưng nỗi lo nợ xấu như một bức tường ngăn cách giữa ngân hàng với doanh nghiệp.