Hủy

Malware Tin tức

  • 24/08/2012 - 12:23

    7 yếu điểm của điện thoại Android

    Những điểm yếu của smartphone Android vẫn chưa được khắc phục như nhiều tính năng khó kích hoạt, ít ứng dụng hơn iTunes, nhiều malware, thiết bị không được cập nhật phần mềm cùng lúc.
  • 24/07/2012 - 12:39

    Nokia: Marketplace tăng trưởng 300%

    Ứng dụng trên Windows Phone Marketplace chỉ từ 17.000 đã tăng lên thành 100.000 chỉ trong vòng 20 tháng với mức phát triển 300%.
Người Tiên Phong