Hủy

Mark of respect Tin tức

Sách và tầm nhìn của nhà lãnh đạo

Sách và tầm nhìn của nhà lãnh đạo

Thư viện Mark of Respect đặt tại Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, đón nhận nhiều sách hay do các doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp nhiệt tình đóng góp.