Hủy

Mary Barra Tin tức

GM: Lợi nhuận là tất cả

GM: Lợi nhuận là tất cả

Dưới sự lãnh đạo của Mary Barra, GM đang trên đà đạt mức lợi nhuận kỷ lục trong năm 2017, nhờ các nỗ lực tái cấu trúc toàn cầu.