Hủy

Mặt trời Tin tức

  • 25/06/2023 - 08:00

    Điện gió chờ gió

    Tình trạng thiếu điện trầm trọng khiến việc huy động nguồn điện gió, mặt trời đang bị lãng phí càng trở nên bức thiết hơn.