Hủy

May le Tin tức

  • 27/06/2018 - 09:40

    Đem mây xuống ruộng

    Mây Pha Lê là thông điệp gửi đến người dân địa phương trong việc giữ gìn cảnh quan và bản sắc.
  • 13/12/2016 - 12:30

    Dệt may không còn lợi thế?

    Việt Nam chủ yếu làm nhà thầu phụ cho các nhà thầu may trong khu vực, chưa có khả năng tự thiết kế, xây dựng thương hiệu.