Hủy

Máy quay Tin tức

  • 03/01/2014 - 12:39

    Năm mới, thú chơi cũ

    Cũng lâu lắm rồi mới có một tín hiệu vui về âm nhạc, dù không biết kéo dài được bao lâu: thú sưu tầm và nghe đĩa than quay trở lại.
  • 02/12/2013 - 12:17

    Người chơi đĩa than

    Khi được quay với tốc độ 33 vòng/phút, một đầu kim bằng đá quí chạy trên các rãnh làm cho âm nhạc bay lên...