Hủy

Me dam Tin tức

A.I vào trường học

A.I vào trường học

A.I đang được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong lĩnh vực giáo dục.

  • 04/06/2019 - 10:00

    Cú hích chứng quyền

    Chứng quyền có đảm bảo (covered warrant) sẽ được IPO và niêm yết vào tháng 6.2019. Loại chứng khoán phái sinh này có tạo được cú hích cho thị trường chứng khoán?