Hủy

Menu Tin tức

Vì sao rượu ở nhà hàng luôn đắt?

Vì sao rượu ở nhà hàng luôn đắt?

Tiền thu từ rượu giúp nhà hàng chi trả cho những bộ ly cốc đạt chuẩn, tiền lương cho bồi rượu và cả tiền in danh sách rượu phục vụ cho khách.