Hủy

Mercadona Tin tức

Top 50 2017: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Top 50 2017: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

Từ 5 khách hàng đầu tiên vào năm 1998 đến năm 2016, mạng lưới khách hàng Vĩnh Hoàn đã đạt gần 300 khách hàng tại hơn 40 quốc gia trên toàn cầu.