Hủy

Mervyn King Tin tức

Sự kết thúc của thời đại giả kim

Sự kết thúc của thời đại giả kim

Thuật giả kim trong “Sự kết thúc của thời đại giả kim” bàn đến một “phép màu” khác: Khả năng biến giấy (tiền giấy) thành vàng (tài sản thực sự).