Hủy

Miễn tiền sử dụng đất Tin tức

Nhà ở xã hội nguy cơ bị ế?

Nhà ở xã hội nguy cơ bị ế?

Theo GS Đặng Hùng Võ, nếu không nghiên cứu kỹ, việc phát triển ồ ạt nhà ở xã hội sẽ dẫn đến tình trạng bế tắc về đầu ra trong tương lai.