Hủy

Miệt vườn Tin tức

Miệt vườn Nam bộ trên đất Mỹ

Miệt vườn Nam bộ trên đất Mỹ

Khung cảnh đặc trưng tưởng như chỉ có ở miệt vườn Nam bộ lại xuất hiện ngay tại Hawaii, tiểu bang nổi tiếng của nước Mỹ nằm giữa Thái Bình Dương.