Hủy

Milex Tin tức

Giá sữa tiếp tục tăng trong tháng 4

Theo bộ Công Thương, giá sữa tại thị trường thế giới quý I giảm so với cuối năm ngoái. Tuy nhiên, giá sữa trong nước vẫn tiếp tục tăng.