Hủy

Mỏ đá Tin tức

Ấn Độ  thống khổ vì ô nhiễm

Ấn Độ thống khổ vì ô nhiễm

Các nhà máy điện của Ấn Độ, vốn là những nhà máy dơ nhất thế giới, sẽ tiêu thụ thêm 50% lượng than đá vào năm 2030.

  • 11/02/2015 - 21:33

    Cuộc chiến dầu khí tại Nga

    Những công ty sản xuất dầu dẫn đầu bởi công ty quốc doanh OAO Rosneft đã đề nghị chính phủ thay đổi chính sách thuế này.