Hủy

Mỏ đá Tin tức

  • 04/01/2019 - 09:07

    Ấn Độ thống khổ vì ô nhiễm

    Các nhà máy điện của Ấn Độ, vốn là những nhà máy dơ nhất thế giới, sẽ tiêu thụ thêm 50% lượng than đá vào năm 2030.