Hủy

Mở nút Tin tức

Nút bần và

Nút bần và "rượu vang sang, rượu vang hèn"

Nhiều người đánh đồng chất lượng một chai rượu vang với cái nút trên cổ chai, hay chai rượu có nút bần ngon hơn chai rượu nút kim loại. Dĩ nhiên điều này đang trở nên lạc hậu thời nay.