Hủy

Mobile money Tin tức

  • 12/05/2020 - 15:42

    Vietnam makes a closer step to mobile money

    A mobile money pilot project has been submitted to the prime minister for approval, marking a bold step for the development of payments using telecommunication accounts in Vietnam.
  • 10/07/2019 - 10:00

    Nhà mạng lấn sân Fintech

    Với số lượng người sử dụng khổng lồ, các nhà mạng đang mở nhiều cuộc tấn công áp đảo trong lĩnh vực fintech.