Hủy

Mỗi ngày Tin tức

  • 01/07/2015 - 11:59

    Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/7

    Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của mình, và chỉ cần đăng ký mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • 08/06/2015 - 10:30

    Hãy về nhà an toàn mỗi ngày!

    Làm sao để nhân viên luôn được an toàn, không chỉ ở nơi làm việc mà còn an toàn trên đường đi và tại nhà là mối quan tâm của doanh nghiệp.
Người Tiên Phong