Hủy

MoMo hợp tác Uber Tin tức

Uber-MoMo: Kỳ lân gặp fintech

Uber-MoMo: Kỳ lân gặp fintech

Hợp tác giữa Uber và MoMo mở ra nền tảng hỗ trợ trải nghiệm giao thông thuận tiện, đồng thời thúc đẩy thanh toán phi tiền mặt tại Việt Nam.