Hủy

MSNBC Tin tức

CNN đang sa sút

CNN đang sa sút

Số khán giả CNN thấp nhất trong vòng 10 năm. Có lẽ CNN đang giống như phòng cấp cứu.