Hủy

Mua bán cổ phần Tin tức

  • 02/10/2017 - 18:28

    Lotte sẽ mua TechcomFinance?

    Nếu thành công thì thương vụ này sẽ cho phép Lotte Card trở thành công ty thẻ tín dụng Hàn Quốc đầu tiên có giấy phép hoạt động tại Việt Nam.
  • 30/10/2014 - 21:25

    Lịch sự kiện ngày 31/10

    TET trả cổ tức đợt 1 năm 2014, JVC và CVT giao dịch không hưởng quyền thực hiện quyền mua cổ phiếu.