Hủy

Mua bán nhà đất Tin tức

  • 16/04/2014 - 10:53

    BTP gặp thuận lợi nhờ hạn hán

    Dự báo lượng mưa hạn chế sẽ khiến sản lượng các nhà máy thủy điện giảm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng 30% lượng điện đặt hàng BTP trong năm 2014.
  • 24/01/2013 - 10:08

    Cấm dùng tiền mặt mua nhà

    Dự thảo nghị định thanh toán bằng tiền mặt ra lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và người dân cho thấy, cơ quan chức năng có thể sẽ ban hành quy định siết chặt giao dịch băng tiền mặt.