Hủy

Mua bán nợ xấu Tin tức

Công ty mua bán nợ xấu khó gánh được nợ?

Được hưởng ưu đãi chưa từng có (cơ chế tài chính đặc thù về tiền lương, thưởng, không phải lập dự phòng cho các khoản nợ xấu đã mua), nhưng các chuyên gia lo ngại về hiệu quả hoạt động của Cty Mua bán nợ xấu (VAMC).

Mua bán nợ xấu: Quan trọng vẫn là tiền đâu?

Mua bán nợ xấu: Quan trọng vẫn là tiền đâu?

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã được cho phép thành lập mang lại hy vọng lớn về xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, việc mua bán nợ xấu không hề đơn giản và điều quan trọng vẫn là tiền đâu?

  • 02/06/2012 - 16:23

    Tiền đâu mua lại nợ ngân hàng?

    Theo chuyên gia HSC, để có số tiền 100 nghìn tỷ đồng, công ty mua bán nợ có thể sẽ huy động vốn động vốn dài hạn bằng phát hành trái phiếu.