Hủy

Mua trái phiếu chính phủ Tin tức

QE sẽ mang lại gì cho Eurozone?

QE sẽ mang lại gì cho Eurozone?

Với kinh tế châu Âu, kích thích tiền tệ vẫn chưa đủ để thúc đẩy tăng trưởng mà đòi hỏi phải có sự hỗ trợ của các chính phủ.

USD tăng giá, euro lập đáy mới

USD tăng giá, euro lập đáy mới

Những báo cáo kinh tế hoàn toàn đối lập giữa Mỹ và châu Âu tiếp tục hỗ trợ lớn cho USD, đồng thời đẩy euro xuống đáy mới.