Hủy

Mức tăng hàng quý Tin tức

  • 12/05/2012 - 10:53

    Eximbank tăng trưởng tín dụng quý I âm 5%

    Tổng giám đốc Eximbank cho biết, từ nay đến tháng 6 đặt mục tiêu khôi phục lại chỉ tiêu cho vay khách hàng và phấn đấu tăng trưởng tín dụng 3,4%.